تبلیغات

منابع پیشنهادی دوره خلاقیت خوارزمیبا تشکر از خانم شجاعی مدیر پژوهش سرای ناحیه یک سنندج و خانم منوچهری سرگروه خلاقیت و جشنواره خوارزمی ناحیه یک سنندج جهت تهیه و ارسال مطالب مربوط به دوره خلاقیت خوارزمی ، همکاران گرامی می توانند از این منابع بعنوان منابع پیشنهادی در دوره ضمن خدمت برگزاری مناطق خود استفاده نمایند.
این منابع از دو لینک زیر قابل دانلود است:دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 27 دی 1394 09:13 ق.ظ