تبلیغات

برگزیدگان استان کردستان در نوزدهمین دوره جشنواره جوان خوارزمیدر سال جاری تعداد 8،269 طرح مربوط به دانش آموزان و هنرجویان دوره متوسطه به دبیرخانه های استانی جشنواره جوان خوارزمی ارائه گردید. طرح ها پس از بررسی کارشناسی استانی ، در گروه های تخصصی، مورد ارزیابی قرار گرفتند. از این تعداد، 1،199 طرح برتر ، به عنوان طرح های منتخب استانی به مرحله کشوری راه پیدا کردند. و پس از مراحل مختلف داوری تعداد 30 طرح، به عنوان طرح های برگزیده نهایی كشوری بخش دانش آموزی نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی انتخاب و در رتبه های اول تا سوم معرفی شدند.

استان کردستان در این دوره از جشنواره خوارزمی با کسب سه رتبه ی کشوری موفق شد در رتبه ی سوم کشوری قرار گیرد. افتخارآفرینان استان کردستان در این دوره از جشنواره جوان خوارزمی عبارتند از:

 نام و نام خانوادگی نام طرح زمینه ی علمی رتبه
 محمد قاسمی دستگاه خودكار كشت خیار کشاورزی و منابع طبیعی دوم
 محمدسروش خوانچه سپهر بررسی زمینه های فرهنگی و دینی استان کردستان علوم دینی و قرآن پژوهی دوم
 فرشید علی مرادی
 بررسی پیوند میان لالایی ها و عناصر
و ساخت های آن با فرهنگ جامعه
 علوم اجتماعی و روان شناسی سومدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 20 دی 1396 02:18 ق.ظ