تبلیغات

راهنمای ارسال طرح های بیستمین دوره جشنواره جوان خوارزمیهمکاران گرامی 
جهت ارسال طرح های ثبت نام شده برای شرکت در داوری استانی بیستمین دوره جشنواره جوان خوارزمی به نکات زیر توجه نمایید:
1- تا حد امکان طرح ها در پوشه ی سفید ارسال گردد.
2- سی دی ضمیمه شده شامل: فایل pdf و word گزارش طرح- اسکن عکس طراح یا طراحان - اسکن کارت ملی دو رو طراح یا طراحان- اسکن برگه اول شناسنامه آنها و فیلم دفاعیه ی طراح در مورد طرح که شامل تمامی توضیحات لازم در مورد طرح ارسالی و نکات نوآورانه ی طرح می باشد.
3- جهت پوشه بندی طرح ها می توانید به سه فیلم راهنمای زیر توجه کنید:
2- سی دی ضمیمه شده شامل : فایل pdf و word گزارش طرح- اسکن عکس طراح یا طراحان- اسکن کارت ملی دو رو- اسکن برگه اول شناسنامه- فیلم دفاعیه ی طراح در مورد طرح که شامل تمامی توضیحات لازم در مورد طرح ارسالی و نکات نوآورانه ی طرح می باشد.

2- سی دی ضمیمه شده شامل : فایل pdf و word گزارش طرح- اسکن عکس طراح یا طراحان- اسکن کارت ملی دو رو- اسکن برگه اول شناسنامه- فیلم دفاعیه ی طراح در مورد طرح که شامل تمامی توضیحات لازم در مورد طرح ارسالی و نکات نوآورانه ی طرح می باشد.دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 15 اردیبهشت 1397 11:38 ق.ظ