تبلیغات

مراحل اجرای جشنواره جوان خوارزمیكلیه دانش آموزان دوره متوسطه و پیش دانشگاهی و دانشجویان مراكز آموزش عالی وابسته به آموزش و پرورش (زیر 30 سال) شاغل به تحصیل ، می توانند در  جشنواره جوان خوارزمی  بخش دانش آموزی و دوره های كاردانی آموزش وپرورش شركت نمایند.

 - زمینه‌ها و گروههای علمی :

الف علوم پایه :

        1- ریاضی                        2- فیزیك و نجوم      3- شیمی                       

ب علوم فنی و مهندسی :

       1- برق و الكترونیك            2- كامپیوتر              3- مكانیك                    4-     عمران

ج علوم زیستی و پزشکی :

      1- زیست گیاهی و جانوری     2- كشاورزی            3- پزشكی                    

د -  علوم انسانی :

      1- زبان و ادبیات فارسی          2- علوم اسلامی       3- علوم اجتماعی (جامعه شناسی، اقتصاد، تاریخ ، باستان شناسی، جغرافیا و علوم تربیتی)

هـ هنر :

      1- هنرهای تجسمی              2- معماری

و- سایر.

- مدارك لازم جهت ارائه طرح به ستاد جشنواره :

1-     گزارش علمی جامع و كامل طرح؛

2-   فرمهای تكمیل شده مشخصات طراح (فرم شماره1) و خلاصه طرح(فرم شماره 2) و مشخصات طراح(فرم شماره3) و فرم ارزیابی طرح بر حسب زمینه علمی و نوع پژوهش (فرم شماره 1/4 تا 4/4)؛

3-   مدارك و مستندات مربوط به طرح (نوار ویدئویی، نوار كاست، دیسكت،  ‌ CD ، عكس ، نمودار و … ، به استثناء دست ساخته‌ها)؛

تبصره : دست ساخته‌های طراحان(به جز طرح های هنری حداکثر درابعاد 5/1 * 1 متر)  درصورت دعوت به دفاع حضوری ارائه شود.

 

تذكرات مهم :

1-    ثبت اطلاعات   کلیه طرح های شرکت کننده در نهمین جشنواره در   نرم افزار وب سایت   جشنواره                      www. Kharazmi.medu.ir  الزامی است .

2-  برای هر طرح باید مدارك فوق به صورت جداگانه تكمیل و ارسال شود و از ارسال چند طرح در قالب «مجموعه طرح» با یك فرم خودداری  گردد.

3-   فرمها به طور كامل، تكمیل و موارد درخواستی (عكس طراح، طرح و …) ضمیمه شود. فرم شماره (3) برای هر طراح به طور جداگانه تكمیل شود. (پیوست شماره 3)

4-   جدول زمان بندی و سهمیه تعیین شده دقیقاً رعایت شود. به طرح هایی كه خارج از برنامه زمان بندی، سهیمه تعیین شده ، بدون داوری كمیته استان و یا به طور ناقص ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5-   كلیه گزارش ها، مدارك و مستندات علمی مربوط به طرح های منتخب استان، اعم از نوشته‌ها ، كتابها، نوار ویدئویی، نوار كاست ، CD  ، عكس و نمودار به انضمام فرمهای تكمیل شده، به طور كامل ارسال گردد ولیكن از ارسال دست ساخته‌ها خودداری شود.(ارسال دست ساخته های زمینه علمی هنری حداکثر در ابعاد 5/1 * 1 متر الزامی است و ارسال آثار بیش از اندازه تعیین شده و حجیم در زمان جلسات داوری حضوری ، در صورت دعوت به دفاع  انجام گیرد ).

6-   تصویری از كلیه گزارش ها و مدارك و مستندات ارسالی در دبیرخانه استان بایگانی و سپس گزارش و مدارك به ستاد ارسال گردد. دبیرخانه ستادی به دلیل فرایند داوری که در مرحله کشوری اجرا می شود، تعهدی نسبت به عودت طرح ندارد .

7-   باتوجه به اینكه طرح های ارسالی به طور مقایسه‌ای در زمینه‌ها و گروههای مربوط بررسی و انتخاب می‌شوند، لذا كلیه اعتراض های مربوط به انتخاب طرح های منتخب استانی باید در كمیته جشنواره استان مورد بررسی قرار گیرد و ستاد جشنواره منحصراً در مورد «شیوه داوری كمیته‌های استانی» ارزیابی لازم را به عمل خواهد آورد.

8-   كمیته جشنواره استان ها باید آمار كامل طرح های شهرستانها ، مناطق و مراكز آموزش عالی وابسته به آموزش و پرورش را در جدول پیوست تكمیل نموده و همراه با طرح های منتخب به ستاد جشنواره ارسال نمایند.(پیوست شماره 8)

9-  سهمیه تعداد طرح های منتخب استانی هر استان برای جشنواره جوان خوارزمی براساس شاخص‌های زیر محاسبه شده است. رعایت سهمیه طرح های منتخب از سوی استانها ضروری است. (پیوست شماره 9)

 * شاخص های محاسبه سهمیه تعداد طرح های منتخب استانی :

الف – تعداد طرح های برگزیده كشوری و شرکت کننده در مرحله کشوری دوره قبل  جشنواره؛

ب- جمعیت دانش آموزی دوره متوسطه و دانشجویی در سال تحصیلی قبل ؛

ج – سهمیه پایه برای همه استانها (دربخش دانش آموزی 5 نفر و در بخش دانشجویی 2 نفر)؛

10- توصیه می‌گردد در هر شهرستان/ منطقه / ناحیه و مراكز آموزش عالی، یكی از افراد علاقه مند، به عنوان دبیر رابط جشنواره منطقه با استان و در هر دبیرستان، هنرستان و مركز پیش‌دانشگاهی،  یكی از همكاران علاقه‌مند به عنوان رابط جشنواره با شهرستان/ منطقه انتخاب گردیده و فعالیت نماید.

11- مسئولان استان، منطقه / ناحیه و مراكز آموزش عالی، ضمن شركت در جلسات مدیران واحدهای آموزشی نسبت به تعیین و تشریح اهداف جشنواره ، در روند اجرایی برگزاری جشنواره جوان خوارزمی اقدام نمایند.

-12 همزمان با برگزاری مراسم تقدیر و تشكر از برگزیدگان استانی، نمایشگاهی از ابتكارات، خلاقیت ها و پژوهشهای طرح های برتر دانش آموزی و دانشجویی استان تشكیل گردد.

13- دبیرخانه جشنواره استان نسبت به چاپ خلاصه طرح های برگزیده دانش آموزی و دانشجویی اقدام نماید.

14- درصورت امكان، طرحها در شهرستان/ منطقه و مراكز آموزش عالی مورد بررسی و داوری اولیه قرار گیرد و طرح های برتر به همراه لیست طرح های ارائه شده به تفكیك گروههای علمی به دبیرخانه جشنواره استان ارسال گردد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 26 مهر 1394 01:11 ب.ظ