تبلیغات

برنامه عملیاتی گروه خلاقیت وخوارزمی اسنانباسلام وعرض احترام خدمت همکاران گرامی

لطفا برنامه عملیاتی ( گروه خلاقیت وخوارزمی استان کردستان ) 94-1393 جشنواره جوان خوارزمی را مشاهده نمایید ؛ ودر راستای بندهای آن ویا هراقدام دیگری که منجر به اطلاع رسانی دانش آموزان وهدایت طرحها باشد برای شهرستان خود طراحی واجرا نموده ، و در راستای فعالیتهای خود نسخه ای از آن را برای ما ارسال فرمایید

سپاس برای پژوهش سرای دانش آموزی رازی ناحیه یک سنندج ، جهت طراحی بروشور ، وبرنامه عملیاتی جشنواره جوان خوارزمی وارسال به مدارس متوسطه دوم آن ناحیه .

 تقدیر وتشکر از  مسئول پژوهش سرای امیرکبیر شهرستان بانه  وهمچنین گروه خلاقیت وخوارزمی آن شهرستان جهت ارسال برنامه عملیاتی  و شرح فعالیتها .

 سپاس وقدردانی از مسئول پژوهش سرای شهرستان دیواندره جهت ارسال برنامه عملیاتی وشروع فعالیتهای سرگروه خلاقیت وخوارزمی آن شهرستان .


تقدیر وتشکر از  آقای نیک پی سرگروه خلاقیت وخوارزمی شهرستان سقز وهمچنین مسئول پژوهش سرای دانش آموزی شهرستان سقز جهت شروع فعالیتها وارسال برنامه عملیاتی .

سپاس از مسئول پژوهش سرای شهرستان کامیاران وهمچنین آقای محمودابراهیمی سرگروه خلاقیت وخوارزمی شهرستان کامیاران

تقدیر وتشکر از سرگروه خلاقیت وخوارزمی شهرستان مریوان آقای مرادی  و همچنین مسئول پژوهش سرای آن منطقه

تقدیر وتشکر از مسئول پژوهش سرای دانش آموزی شهرستان قروه  آقای علاءالدین بختیاری و سرگروه خلاقیت وخوارزمی آن شهرستان

سپاس از سرگروه خلاقیت وخوارزمی منطقه سریش آباد آقای عدنان عزیزی و همچنین مسئول پژوهش سرای آن منطقه

تقدیر وتشکر از سرگروه خلاقیت وخوارزمی منطقه کلاترزان خانم محمدی و مسئول پژوهش سرای آن منطقه

سپاس از مسئول پژوهش سرای دانش آموزی شهرستان سنندج ناحیه 2 وهمچنین گروه خلاقیت وخوارزمی آن شهرستان

                  نمونه برنامه عملیاتی تدوین شده شهرستانها (صرفا جهت اطلاع )

                        1-  برای دریافت نمونه برنامه عملیاتی شهرستان بانه اینجا کلیک نمایید.

                               
                 2- برای دریافت نمونه برنامه عملیاتی ناحیه یک سنندج اینجا کلیک نمایید.


            
                      3- برای دریافت نمونه برنامه عملیاتی شهرستان دیواندره اینجا کلیک نمایید.


                      4- برای دریافت نمونه برنامه عملیاتی شهرستان سقز اینجا کلیک نمایید .


                      5- برای دریافت  نمونه برنامه عملیاتی شهرستان کامیاران اینجا کلیک نمایید .


                     6 - برای دریافت نمونه برنامه عملیاتی شهرستان مریوان اینجا کلیک نمایید . 


               7 - برای  دریافت نمونه برنامه عملیاتی شهرستان قروه اینجا کلیک نمایید.                  8 - برای دریافت نمونه برنامه عملیاتی منطقه سریش آباد اینجا کلیک نمایید .


                 9 - برای دریافت نمونه برنامه عملیاتی منطقه کلاترزان اینجاکلیک نمایید .
  
                   10- برای دریافت نمونه برنامه عملیاتی شهرستان سنندج ناحیه 2 کلیک نمایید .دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: برنامه عملیاتی گروه خلاقیت وخوارزمی اسنان ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 26 مهر 1394 01:17 ب.ظ