تبلیغات

چک لیست بازدید از مدارسهمکاران گرامی،سرگروه های خلاقیت وخوارزمی شهرستانها ومناطق :
چک لیست پیوست توسط پژوهش سرای ناحیه یک سنندج وسرگروه خلاقیت وخوارزمی آن ناحیه برای بازدید وارزیابی کار مدارس در زمینه جشنواره جوان خوارزمی تهیه گردیده است .
ضمن تشکر وفدردانی از سرکار خانم فریده حیدری و خانم ئاسوشجاعی ، خواهشمند است در بازدیدهایی که از مدارس شهرستان مربوطه دارید جهت ارزیابی کار مدارس چک لیست را مد نظر قرار داده وبر اساس آن قضاوت فرمائید .
شایان ذکر است که گروه خلاقیت وخوارزمی استان در بازدیدهای راندومی آینده از شهرستانها ومناطق آن را مد نظر خواهند داد.

برای دریافت فایل چک لیست اینجا کلیک نمایید.دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 26 مهر 1394 01:19 ب.ظ