تبلیغات

بروشور جشنوارهضمن تشکر فراوان از جناب آقای ابراهیم مرادی سرگروه محترم خلاقیت و خوارزمی شهرستان مریوان برای تهیه ی بروشور جشنواره (البته در قالب بروشور تنظیم نشده است) و تکثیر به تعداد کافی . ارسال آن به مدارس شهرستان مریوان ، فایل مربوطه به منظور تشکر از زحمات ایشان و همچنین پیشنهادبه همکاران برای تهیه مواردی مشابه و ارسال آن به مدارس و یا توزیع در حین حضور در بین دانشآموزان در دسترس قرار می گیرد.
توجه سایر همکاران را برای تهیه بروشور مشابه به نکات زیر به عنوان یک پیشنهاد جلب می نماید:

1- در قسمتی از بروشور اشاره به برگزاری نمایشگاه شهرستانی طرحهای جشنواره شده که این فعالیت را شهرستان مریوان در برنامه ی عملیاتی خود گنجانده و شما می توانید آن را داشته یا نداشته باشید.

2- به نظر گروه استان هر چه بروشور (یا هر قالب دیگری) کوچکتر (نصف A4 یا یک چهارم A4) باشد امکان مطالعه ی آن توسط دانش آموزان بیشتر است.

3- کلیدی ترین مطالب مانند معیارهای داوری ،جوایز برگزیدگان، زمینه های علمی و آدرس وبلاگ و شماره تلفن و مسیرهای تماس در برگه گنجانده شود.دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 11 آبان 1394 09:37 ق.ظ